Pravilnik izvajanja študentske rekreacije

1. Rekreacija poteka od 1. oktobra dalje.

2. Natančni termini ter lokacije rekreacije so ali bodo objavljeni na spletni strani www.uszp.si.

3. Rekreacije se lahko udeležijo le člani in članice programa Zdrava Zabava (ZZ), ki ga študentje/ študentke lahko uredijo na info točki ŠOUP v Kopru, ali preko spletne prijavnice. Članstvo velja do konca študijskega leta.

4. Vsi udeleženci morajo svojo identiteto izkazati vodji rekreacije s študentsko izkaznico. Brez urejenega članstva se rekreacije ni možno udeležiti. V tem primeru je vodja rekreacije dolžan preprečiti vstop.

5. V sklopu brezplačne rekreacije potekajo naslednje športne discipline: košarka, odbojka, badminton, namizni tenis, futsal, joga, plavanje in odbojka na mivki.

6. Udeležencem bo na terminih rekreacije na razpolago vsa osnovna potrebna oprema (žoge, loparji, mreže itd.). Za profesionalno oziroma boljšo opremo uporabniki poskrbijo sami.

7. Pri vsaki športni disciplini je predvideno največje število udeležencev na eno igralno površino v enem terminu: košarka - 18 udeležencev, odbojka - 24 udeležencev, badminton - 12 udeležencev, namizni tenis - 12 udeležencev, futsal - 24 udeležencev in odbojka na mivki - 12 udeležencev.

8. Vsak udeleženec mora svojo udeležbo na rekreaciji predhodno najavi preko rezervacijskega sistema na spletu. Najaviti se je mogoče najkasneje do 15. ure na dan rekreacije. Odjava je možna najkasneje 24 ur pred začetkom termina rekreacije. Prednost pri uporabi igrišč imajo uporabniki z vnaprej opravljeno rezervacijo.

9. V primeru, da se na posamezni termin ne najavi dovolj udeležencev, se je mogoče rekreacije udeležiti tudi brez predhodne najave, vendar le do zapolnitve prostih mest. Prednost imajo tisti, ki so se prijavili, nato pa tisti, ki prej pridejo.

10. Posameznika, ki se najavi in se rekreacije ne udeleži, se sankcionira z enomesečno prepovedjo rezervacij. V obdobju prepovedi se rekreacije lahko udeleži le, če skupine ostanejo ne izpopolnjene.

11.  Za potek rekreacije je zadolžen predstavnik UŠZP, ki je vedno prisoten na terminih rekreacije.

12. Vodja rekreacije sme kadarkoli preveriti, če udeleženci rekreacije izpolnjujejo pogoje za udeležbo.

13. Vsi udeleženci rekreacije morajo biti v športni opremi: kratke hlače in majica ali trenerka ter čisti športni copati, ki jih udeleženec prinese s seboj z namenom izključne uporabe le-teh za rekreacijo in ni v njih obut ob prihodu v dvorano. V kolikor vodja rekreacije ugotovi, da udeleženci nimajo ustrezne opreme, jim lahko prepove udeležbo na rekreaciji.

14. Neprimerno obnašanje ali igra v nasprotju s pravili fair playa se lahko sankcionira s prepovedjo udeležbe na rekreaciji.

15. Uporabnik je odgovoren za vso morebitno škodo, ki jo namerno ali nenamerno povzroči v času rekreacije.

16. Smeti, prazne plastenke in ostale odpadke je vsak uporabnik dolžan pospraviti v koše za smeti. Za Vsakogar velja pravilo, da se pazi in skrbi za red in čistočo.

17. Spore ali nesporazume na terminu rekreacije rešuje vodja rekreacije kot predstavnik organizatorja. Njegovi odločitvi ni mogoče oporekati.

18. Organizator ne odgovarja za lastnino, ki jo udeleženci puščajo v garderobah ali dvorani.

19. Udeleženci se rekreacije udeležujejo na lastno odgovornost.

20. Univerzitetna športna zveza Primorske si pridružuje pravico do spremembe ali odpovedi termina v primeru vnaprej načrtovanih drugih vsebin.

21. Vsi udeleženci so dolžni upoštevati navodila NIJZ in se rekreacije lahko udeležujejo samo, če so popolnoma zdravi in izpolnjujejo pogoj PCT. Prosimo, da poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev.

UŠZP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamudit