Pravila univerzitetne košarkarske lige

Vse tekme se igrajo v skladu s pravili, ki jih je izdala mednarodna košarkarska zveza FIBA z nekaterimi modifikacijami, ki so določene v naslednjih točkah.


1. Igralni čas je 4x8 minut z ustavljanjem časa, med vsako četrtino ima lahko vsaka ekipa minuto odmora.

2. Ekipa ima lahko najmanj 6 in največ 15 igralcev.

3. Ekipe imajo pred začetkom tekme 15 minut časa za ogrevanje.

4. Vsaka ekipa ima možnost dveh minut odmora na polčas. Neizkoriščenih minut odmora iz prvega polčasa ni mogoče prenašati v drugi polčas.

5. Vsaka tehnična napaka se kaznuje s prepovedjo igranja na naslednji tekmi.

6. Vsaka izključujoča napaka se kaznuje s prepovedjo igranja na naslednji tekmi. Vodstvo tekmovanja lahko odloči, da je igralec, ki dobi izključujočo napako kaznovan tudi več kot eno tekmo.

7. V primeru izenačenega rezultata ob koncu igralnega časa, ekipi izmenično (ekipa A, ekipa B) izvajata proste mete dokler prva ne zgraši. Izvajalec vseh prostih metov je lahko isti igralec, če se ekipa tako odloči.

8. Ekipa izpolni bonus pri 4. osebni napaki. Ob vsaki naslednji napaki se izvajajo prosti meti.

9.  Če se ekipa ne udeleži tekme je poražena z rezultatom 20:0.

10. Točkovanje: Ekipa, ki zmaga, dobi 3 točke, poražena ekipa dobi 0 točk. Če se ekipa ne udeleži srečanja ne prejme nobene točke, zmagovalna ekipa prejme 3 točke.

11. Ekipa je sestavljena iz študentov iste fakultete. Ekipa ima lahko tudi največ 5 tujcev ( zaposleni na UP, dijaki in študentje drugih fakultete UP), pri čemer sta lahko maksimalno 2 študenta druge fakultete UP. Vsi udeleženci Univerzitetne košarkarske lige morajo imeti rdečo kartico ZdravaZabava. Zbrane kartice ekipe vodja ekipe odda pred tekmo zapisnikarju.